Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Szanujemy prywatność Pani/Pana jako użytkownika naszego Serwisu internetowego. Pragniemy, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, miał pełną wiedzę, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą „Polityką Prywatności” Serwisu internetowego https://myciewroclaw.pl/ .

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
a także z zapisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) nazywane dalej „RODO”.

1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest:

MULTICLEAN EWELINA SMAKOSZ
Rybacka, nr 16, lok. 1, 53-656, poczta Wrocław, NIP: 8982019984.

Zgodnie z zapisami RODO właściciel Serwisu jest także administratorem danych osobowych.

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Można to zrobić poprzez adres email kontakt@myciewroclaw.pl lub listownie na adres MULTICLEAN EWELINA SMAKOSZ
Rybacka, nr 16, lok. 1, 53-656, poczta Wrocław.

3. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za zgodą użytkowników korzystających z formularzy w Serwisie oraz za pomocą poczty email.

4. Respektujemy wszelkie prawa naszych użytkowników w zakresie ich danych osobowych wynikające z RODO m.in.:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
II. GROMADZENIE LOGÓW SERWERA

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • Publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie.
 • Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS.
 • Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji.
 • Czas nadejścia zapytania.
 • Pierwszy wiersz żądania HTTPS.
 • Kod odpowiedzi HTTPS.
 • Liczba wysłanych przez serwer bajtów.
 • Adres URL serwisu poprzednio odwiedzanego przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik (np. z wyników wyszukiwania wyszukiwarki lub innego serwisu internetowej).
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.
 • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz Serwis i nie stanowią gromadzenia danych osobowych w myśl RODO.

2. Wykorzystywanie danych: zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

III. PLIKI COOKIES

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz logów serwera.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszych partnerów.

5. Partnerzy opisani w punkcie 4 to m.in.:

 • Facebook (www.facebook.com)
 • Google (www.google.com)
 • Tawk.to (www.tawk.to)

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Rozpocznijmy współpracę